Kadra pedagogiczna w naszej szkole to charyzmatyczni profesjonaliści, zaangażowani i doświadczeni w pracy z dziećmi  o różnej  wrażliwości, inteligencji i predyspozycjach. Kreatywni, otwarci, potrafią słuchać i uważnie obserwować, by służyć radą, pomocą i wsparciem. Nauczyciele w naszej szkole to, nade wszystko wartościowi  i przyjaźni ludzie, w sposób naturalny zyskujący szacunek, zaufanie i autorytet wśród uczniów i ich rodziców.

  • Karolina Skorb- Kustusz dyrektor, nauczyciel języka angielskiego
  • Ewelina Raguza edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, język kaszubski
  • Jolanta Wesołowska edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog
  • Natalia Fokczyńska edukacja wczesnoszkolna
  • Marta Klejbuk edukacja wczesnoszkolna
  • Natalia Zielińska, Agnieszka Pryl nauczyciel języka angielskiego
  • Teresa Pranga katecheta
  • Aneta Suchta nauczyciel muzyki
  • Katarzyna Pączek, Aneta Cylka nauczyciel matematyki
  • Hanna Wołodkowicz nauczyciel informatyki i techniki
  • Monika Okuniewska, Beata Hrycyk nauczyciel języka polskiego
  • Paweł Butowski nauczyciel historii i historii Kaszubów
  • Daniel Pączek nauczyciel fizyki
  • Tomasz Gorgolik nauczyciel wychowania fizycznego
  • Agata Makowska nauczyciel plastyki, logopeda
  • Hanna Agatowska nauczyciel przyrody, chemii i geografii
  • Alicja Kodrzycka instruktor pływania
  • Dorota Grunwald nauczyciel biologii
  • Katarzyna Solska oligofronopedagog
  • Urszula Żulpo pedagog
  • Agnieszka Olszewska wychowawca świetlicy