+48 666 970 439

sekretariat@szkola-mosty.pl

84-353 Mosty, ul. Długa 42A

Kadra pedagogiczna w naszej szkole to charyzmatyczni profesjonaliści, zaangażowani i doświadczeni w pracy z dziećmi  o różnej  wrażliwości, inteligencji i predyspozycjach. Kreatywni, otwarci, potrafią słuchać i uważnie obserwować, by służyć radą, pomocą i wsparciem. Nauczyciele w naszej szkole to, nade wszystko wartościowi  i przyjaźni ludzie, w sposób naturalny zyskujący szacunek, zaufanie i autorytet wśród uczniów i ich rodziców.

 • Karolina Skorb- Kustusz dyrektor
 • Monika Nadolna pedagog, oligofrenopedagog
 • Natalia Zielińska psycholog
 • Aleksandra Borońska oligofrenopedagog
 • Jolanta Wesołowska edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog
 • Natalia Fokczyńska edukacja wczesnoszkolna
 • Marta Butowska edukacja wczesnoszkolna, logopeda
 • Jolanta Greźlikowska edukacja wczesnoszkolna
 • Anita Kasprzyk nauczyciel języka angielskiego
 • Agnieszka Pryl nauczyciel języka angielskiego, biblioteka
 • Magdalena Kotłowska katecheta kl. 1-3
 • Ilona Kostuch katecheta kl. 4-8
 • Aneta Suchta nauczyciel muzyki
 • Weronika Malek nauczyciel matematyki
 • Monika Okuniewska nauczyciel języka polskiego
 • Paweł Butowski nauczyciel historii, wos-u, informatyki, doradztwa zawodowego, historii Kaszubów
 • Katarzyna Pączek nauczyciel fizyki
 • Katarzyna Willmont nauczyciel wychowania fizycznego
 • Tomasz Gorgolik nauczyciel wychowania fizycznego
 • Joanna Kas nauczyciel plastyki
 • Hanna Agatowska nauczyciel chemii i geografii
 • Alicja Kodrzycka instruktor pływania
 • Dorota Grunwald nauczyciel biologii, przyrody, edb
 • Beata Giełażyn logopeda
 • Andżelika Okrój logopeda
 • Iwona Kaczykowska nauczyciel języka kaszubskiego, języka niemieckiego, techniki
 • Agnieszka Olszewska wychowawca świetlicy
 • Anna Wszeborowska nauczyciel świetlicy