Kadra pedagogiczna w naszej szkole to charyzmatyczni profesjonaliści, zaangażowani i doświadczeni w pracy z dziećmi  o różnej  wrażliwości, inteligencji i predyspozycjach. Kreatywni, otwarci, potrafią słuchać i uważnie obserwować, by służyć radą, pomocą i wsparciem. Nauczyciele w naszej szkole to, nade wszystko wartościowi  i przyjaźni ludzie, w sposób naturalny zyskujący szacunek, zaufanie i autorytet wśród uczniów i ich rodziców.

 • Karolina Skorb- Kustusz dyrektor, nauczyciel języka angielskiego
 • Ewelina Raguza edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, język kaszubski
 • Jolanta Wesołowska edukacja wczesnoszkolna
 • Natalia Fokczyńska edukacja wczesnoszkolna
 • Natalia Zielińska nauczyciel języka angielskiego
 • Tadeusz Pirycki katecheta
 • Oliwia Stromska nauczyciel muzyki
 • Angelika Gojtowska nauczyciel matematyki
 • Aneta Halas nauczyciel informatyki i techniki
 • Katarzyna Kłos-Tuchalska nauczyciel języka polskiego, logopeda
 • Karol Płotka nauczyciel historii
 • Tomasz Gorgolik nauczyciel wychowania fizycznego
 • Agata Makowska nauczyciel plastyki
 • Hanna Agatowska nauczyciel przyrody
 • Alicja Kodrzycka instruktor pływania
 • Iwona Labuda geografia
 • Katarzyna Solska oligofronopedagog