Kadra pedagogiczna w naszej szkole to charyzmatyczni profesjonaliści, zaangażowani i doświadczeni w pracy z dziećmi  o różnej  wrażliwości, inteligencji i predyspozycjach. Kreatywni, otwarci, potrafią słuchać i uważnie obserwować, by służyć radą, pomocą i wsparciem. Nauczyciele w naszej szkole to, nade wszystko wartościowi  i przyjaźni ludzie, w sposób naturalny zyskujący szacunek, zaufanie i autorytet wśród uczniów i ich rodziców.

 • Karolina Skorb- Kustusz dyrektor, nauczyciel języka angielskiego
 • Ewelina Raguza edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, język kaszubski
 • Jolanta Wesołowska edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog
 • Natalia Fokczyńska edukacja wczesnoszkolna
 • Marta Klejbuk edukacja wczesnoszkolna
 • Natalia Zielińska, Agnieszka Pryl nauczyciel języka angielskiego
 • Teresa Pranga katecheta
 • Aneta Suchta nauczyciel muzyki
 • Katarzyna Pączek, Aneta Cylka nauczyciel matematyki
 • Hanna Wołodkowicz nauczyciel informatyki i techniki
 • Monika Okuniewska, Beata Hrycyk nauczyciel języka polskiego
 • Paweł Butowski nauczyciel historii i historii Kaszubów
 • Daniel Pączek nauczyciel fizyki
 • Tomasz Gorgolik nauczyciel wychowania fizycznego
 • Agata Makowska nauczyciel plastyki, logopeda
 • Hanna Agatowska nauczyciel przyrody, chemii i geografii
 • Alicja Kodrzycka instruktor pływania
 • Dorota Grunwald nauczyciel biologii
 • Katarzyna Solska oligofronopedagog
 • Urszula Żulpo pedagog
 • Agnieszka Olszewska wychowawca świetlicy