Karate

Zajęcia karate poprawiają sprawność fizyczną i koordynację, a także uczą pewności siebie,  opanowania i współpracy między rówieśnikami. W naszej szkole zajęcia z karate prowadzi instruktor z Klub Karate Shotokan. Treningi odbywają się na sali sportowej, raz w tygodniu. Obecnie istnieje grupa dla klas 0-3.

Artuś

Zajęcia plastyczne, zorganizowane w dwóch grupach dla klas 1-3 oraz klas 4-8.  Program zajęć proponuje nie tylko szeroką edukację w zakresie plastyki (zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi formami działań plastycznych), ale także zapewnia atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu, daje możliwość nabywania nowych umiejętności oraz usprawnienie manualne niezbędne do rozwoju każdego dziecka.

Robotyka

Zajęcia z robotyki rozwijają u dzieci zdolności kreatywne  i oraz mają na celu wprowadzać je  w świat techniki i programowania komputerowego. Dzięki temu, że są dopasowane poziomem trudności do wieku dzieci i opierają się głównie na  zabawie wyposażają je wiedzę potrzebną w zmieniającym się świecie komputerowym i dają wiele satysfakcji.  Zajęcia skierowane są do uczniów klas 1-3 i są na stałe wpisane do dodatkowych i obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Język angielski

Zajęcia skierowane są do uczniów klas 4-6. Celem zajęć kółka języka angielskiego jest, aby uczniowie lepiej posługiwali się językiem angielskim i zapoznali się z kulturą i obyczajami Wielkiej Brytanii. Z tego względu dużą cześć zajęć poświęcamy na śpiewanie piosenek w języku angielskim oraz na ćwiczenia i gry interaktywne. Zajęcia prowadzone są w sposób zachęcający uczniów do nauki poprzez zabawę i śpiew, jak również dają uczniom możliwość wyboru interesujących ich tematów i zagadnień.

Warsztaty Kreatywnego Tworzenia

Warsztaty Kreatywnego Tworzenia mają na celu rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dzieci oraz rozwijanie ich motywacji do podejmowania aktywności twórczej. Zajęcia pokazują przede wszystkim, jak w sposób twórczy i kreatywny powstają różnorodne prace. Dodatkowo kształtują umiejętności opracowania i ukończenia projektu oraz radzenia sobie z używaniem różnorodnych narzędzi, technik i materiałów.  Zajęcia mają  przede wszystkim nauczyć dzieci czerpania radości z wykonania własnej i twórczej pracy artystycznej.

Harcerstwo

18 Artystyczna Gromada Zuchowa “Mały Ksiażę” działa w naszej szkole od 3 lat.  Drużyna liczy 15 zuchów – uczniów naszej szkoły i nie tylko, którzy poznają ideały i tradycje harcerskie, zdobywają nowe wiadomości i umiejętności oraz uczą się jak pomagać innym. Zbiórki odbywają się w środy o godz. 16.15.  Spotkania są okazją do poznania nowego środowiska, nawiązania serdecznych, rówieśniczych kontaktów, pozwalają poszerzyć zainteresowania dzieci, a przede wszystkim stwarzają okazję do zdrowej rywalizacji i doskonałej zabawy.

Zapraszamy do odwiedzenia strony zuchów na fb:

https://www.facebook.com/18AGZMalyKsiaze

 

 

Szkolny Klub Sportowy

Szkolny Klub Sportowy jest miejscem, gdzie uczniowie doskonalą swoją sprawność fizyczną. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży są prowadzone w
różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach (zajęcia ogólnorozwojowe, wspinaczka, siatkówka, kosz, piłka nożna). Odbywają się na naszej hali sportowej, boisku zewnętrznym czy są to zajęcia w terenie. Wybór miejsca zajęć zależy od pór roku i wybranej aktywności.

Kółko informatyczne

Dodatkowe zajęcia z komputerem pomagają w rozszerzaniu umiejętności z zakresu obsługi programów użytkowych, multimedialnych czy internetu.  W ramach pracy kółka uczniowie podejmuja różne działania, które wzbogacają  własnymi pomysłami i rozwiązaniami. Celem zajęć jest rozwijanie i promowanie aktywności uczniów w zakresie informatyki i wykorzystania TI.

Kółko teatralne

Zajęcia teatralne w naszej szkole trwają od roku i cieszą się dużą popularnością wśród uczniów.  Stwarzają świetną okazję do rozwijania indywidualnych zdolności, a przede wszystkim : literackich, plastycznych, scenograficznych czy  reżyserskich. Uczniowie mają  szansę nauczyć się wrażliwości, rozwinąć umiejętności komunikacyjne i otworzyć się na nowe doświadczenia. Oczywiście wszystko przy dobrej zabawie, która jest lekarstwem na wszystko.

Kółko matematyczne

Kółko matematyczne to miejsce gdzie uczniowie trenują swoja sprawność matematyczną. Zajęcia te są przeznaczone dla każdego ucznia klas 4-6, chętnego do poszerzenia swojej wiedzy z matematyki. Mają charakter otwarty, tzn. nie obejmują tylko uczniów zdolnych, ale również tych którzy pragną nadrabiać zaległości. Maja na celu rozwijać i poszerzać zdobyte wiadomości na lekcji. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem komputerów.

Nowe pomysły

Często bywa tak, że z nowym rokiem szkolnym pojawiają się nowe pomysły na zajęcia dodatkowe. Wszystko zależy od zapotrzebowania (ilości chętnych uczestników) i od zasobów szkoły, tych ludzkich i finansowych. Staramy się odpowiadać na zaistniałe potrzeby i sprostać oczekiwaniom. Słuchamy, analizujemy i jeżeli jest to możliwe wdrażamy nowe propozycje. Potrzebujemy tylko trochę czasu by wszystko zorganizować i ruszyć z “nowym pomysłem”.