+48 666 970 439

sekretariat@szkola-mosty.pl

84-353 Mosty, ul. Długa 42A

Międzynarodowy Projek Edukacyjny ” Z kulturą mi do twarzy”

Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Latest Posts
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
  • Address Line 1
  • (123) 456 789
  • email@example.com

Nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym ” Z kulturą mi do twarzy” 2023/2024 edycja VI.

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej to:

✅ Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

✅Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

✅ Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

✅ Ukierunkowanie ucznia ku wartościom

Comments are closed.