+48 666 970 439

sekretariat@szkola-mosty.pl

84-353 Mosty, ul. Długa 42A

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Latest Posts
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
 • Address Line 1
 • (123) 456 789
 • email@example.com

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Od pierwszego września uczniowie NSP AZYMUT im. Jacka Pałkiewicza rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ iMEN.

Z uwagi na niezwykłe okoliczności, nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020.

Od godziny 8:30 rozpoczną się spotkania uczniów z wychowawcą w przydzielonych salach lekcyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem. Spotkania będą trwały ok. 20 minut. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu.

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

 • godz. 8:30 – klasa 6
 • godz. 9:00 – klasy 2, 5
 • godz. 9:30 – klasy 1, 4
 • Uczniowie oczekują na wychowawcę przed wejściem do szkoły z zachowaniem dystansu społecznego.
 • Po zbiórce z wychowawcą wchodzą do budynku szkoły w założonej maseczce/ochronie ust i nosa, oraz dezynfekują ręce.
 • Po zakończeniu zajęć opuszczają budynek tym samym wejściem.
 • Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są  do zachowanie dystansu społecznego w oczekiwaniu na dzieci przed wyjściem do budynku szkoły.

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

 1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
 2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (lub w innym zabezpieczeniu jw.). Po zbiórce, klasy pod opieką wychowawcy  kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 4. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 5. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku.
 6. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 7. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się przed budynek szkolny pod opieką wychowawcy.
 8. Wejście główne do szkoły będzie zamknięte do odwołania.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

 1. Powitanie uczniów
 2. Przekazanie informacji o:
  • zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
  • zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami
  • zasadach wchodzenia i wychodzenia ze szkoły
 3. Omówienie spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji.
 4. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
 5. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

UWAGA!

 1. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
 2. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską. (Należy dostarczyć wzór zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w dniu 1 września).
 3. Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Rodzicu/Opiekunie – Skopiuj, wklej, wypełnij, wydrukuj lub napisz odręcznie – apelujemy o przekazanie zgody do szkoły w dniu 1 września 2020:


ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,
w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała
mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka, klasa)
codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce.
Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych
i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

Mój telefon: ………………………………………

Osoba uprawniona do odbioru dziecka: …………………………………………………………………..

………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Prosimy o śledzenie informacji zawartych na stronie internetowej szkoły www.szkola-mosty.pl, w dzienniku elektronicznym. Rodziców uczniów klas pierwszych prosimy o sprawdzanie poczty elektronicznej.

Do zobaczenia!

Comments are closed.